Evropské centrum jazykové rehabilitace, z.ú.

Žádosti o rehabilitaci

Rehabilitace u nás probíhají jednou týdně, lekce trvá 60 minut. Celková doba rehabilitace bývá zhruba 1 a půl roku.

Rehabilitaci nabízíme v pracovnách našich dvou terapeutek (lingvistka a logopedka). Rehabilitace se opírá o práci dětí s písmeny, proto zpravidla nepřijímáme k rehabilitaci děti mladší než pět let. Ze stejného důvodu není rehabilitace vhodná pro děti s výraznější mentální slabostí, děti se závažnější poruchou autistického spektra a děti s hlubší centrální zrakovou vadou.

Vzhledem ke kapacitě našeho týmu nejsme schopni věnovat čas „pouze“ konzultacím. Již při prvním setkání je zkoušena celá 60 minutová terapie, abychom se dozvěděli, zda ji dítě zvládá.

Nové děti zařazujeme do programu většinou v průběhu září, poté, kdy skončí rehabilitace u jiných.

Žádosti o konzultaci a zkušební terapii přijímáme výhradně od poloviny srpna do konce září (a to jak žádosti telefonické, osobní, tak e-mailové). Před rozhodnutím o nástupu dítěte do rehabilitace prosíme neposílejte zdravotní ani jinou dokumentaci o dítěti. Na základě Vaší žádosti vás poté sami do našeho centra pozveme.

O vhodnosti zařadit dítě do rehabilitace rozhodne při zkušební terapii klinický lingvista. Při prvním sezení posuzujeme stav dítěte spolu s psychologem. Naše konzultace i terapie, případně další potřebná vyšetření jsou placená.