Evropské centrum jazykové rehabilitace, z.ú.

 

Posláním Evropského centra jazykové rehabilitace (ECJR) je podpora lidí s jazykovým hendikepem, zvyšování celospolečenského povědomí o jazykovém hendikepu vůbec, etablování plnohodnotného spektra služeb pro osoby s jazykovým hendikepem v ČR. ECJR se primárně nesoustředí na artikulační poruchy, ale na složité potíže zpracování jazyka v mozku u mnohdy inteligentních dětí a mladých lidí. ECJR vzniklo ze společenské potřeby rehabilitovat tyto hloubkové jazykové obtíže. Jsme kliničtí lingvisté, psycholingvisté a logopedi. Vycházíme ze zkušeností s prací s žáky Jedličkova ústavu a škol, s nímž spolupracujeme. Zahajujeme spolupráci s evropskými výzkumnými institucemi.