Evropské centrum jazykové rehabilitace, z.ú.

 

Nabízíme rehabilitaci porozumění mluvenému jazyku, gramatického plánování jazyka v mozku, přirozené mluvy či gramotnosti (mluvení či znakový jazyk, čtení, psaní), prevenci dyslexie a dysgrafie, rehabilitaci sociální složky přirozené komunikace. Službu nabízíme

dětem s vývojovou dysfázií, dětem a mladým lidem s vývojovou anartrií a sekundární dysfázií, mladým lidem s afázií a cizojazyčným dětem s těmito obtížemi.

Poskytujeme poradenskou činnost pro osoby s jazykovým hendikepem a jejich rodiny. Vyvinuli jsme nové jazykově rehabilitační metody. Audiovizuální čtení analyticko-syntetické, počítačový software VoCo a audioscénáře gramatických jazykových konstrukcí pro sociálně- pragmatický kontext. Klienty práce s těmito metodami baví, jejich prostřednictvím jsme zrehabilitovali několik desítek dětí s jazykovým hendikepem v Jedličkově ústavu a školách. Založením ECJR chceme zpřístupnit jazykovou rehabilitaci také dětem, které nejsou žáky Jedličkova ústavu a škol a nenacházejí podobnou podporu jinde.